top of page
kilp

Elektrikilp

Elektrikilp on sinu kodu süda. Ja see peab olema korras. Me teostame nii vanade elektrikilpide väljavahetamist kui ka nende moderniseerimist. Realiseerime nii sinu kui ka meie endi ideid. Kaitse pikse ja ülepinge eest, jälgimisseadmed, astronoomilised kellad, automaatsed lülitid, igasugused releed, varutoide, koormuse jaotamine ja nii edasi. Kohustuslik on märgistus ja selgitavad kleebised, elektriskeemid ja dokumentatsioon. Lühikesed tähtajad ja suurepärane kvaliteet on garanteeritud.

elektrikilp ajutine elektrikilp elektrikilp õue
valge leht

ned elektrikilbi komponendid sinu paremaks mõistmiseks:

 • Kaitselahutuslüliti Selle peamine funktsioon on füüsiliselt isoleerida osa elektrisüsteemist või elektriseadmest muust süsteemist, tagades turvalise keskkonna hooldustöödeks või seadmete vahetamiseks.

 • Automaatkaitse lüliti on elektrikilbi komponent, mis kaitseb elektriseadmeid ja juhtmeid ülekoormuse ja lühise eest.

 • Rikkevoolu kaitse on loodud inimeste ohutuse tagamiseks, tuvastades ja reageerides elektrivoolu riketele. Rikkevool tekib siis, kui elektrivoolu tee kaudu jõuab osa voolust maanduse kaudu tagasi, näiteks inimese keha kaudu. See võib põhjustada elektrilöögi või muud ohtu. On oluline eriti märgades või niisketes keskkondades, nagu vannitoad või õues, kus on suurem oht ​​rikkevooludeks. Need seadmed aitavad oluliselt suurendada elektriseadmete kasutamise ohutust.

 • Liigpinge piirik kasutatakse elektrisüsteemides, et kaitsta seadmeid ja süsteemi liigpinge eest,  reageerib elektrisüsteemis tekkivatele liigpingetele, kõrgele pingele või pingeimpulsile, et piirata pinget ja kaitsta seadmeid kahjustuste eest.

 • Astrokell on mõeldud valgustuse ja muude ajalise juhtimise funktsioonide automatiseerimiseks vastavalt päeva- ja ööaegadele. Need kellad järgivad päeva pikkuse muutusi ja kohandavad valgustust vastavalt päeva-öö tsüklile.

 • Aegrelee võimaldab lülitada elektrilist seadet sisse või välja kindlaksmääratud ajal.

 • Pingerelee jälgib elektrisüsteemi pinget ja teatud tingimuste korral käivitub või katkestub seotud elektriseadmed. Pingekontrollreleed mängivad olulist rolli elektrisüsteemide ohutuses ja stabiilsuses, tagades, et pingetase jääb lubatud piiridesse.

 • Impulsrelee kasutatakse sageli seal, kus on vaja automaatset lülitamist või kontrolli, kuid kus on oluline hoida energiatarbimist minimaalsena. Näiteks võib neid kasutada valgustussüsteemides või muudes rakendustes, kus lühikese signaali abil on vaja lülitada elektriseadmeid.

 • Nutikaid releesid võib leida mitmesugustes rakendustes, sealhulgas koduautomaatikas, tööstuslikes juhtimissüsteemides, energiahalduses ja mujal. Need aitavad suurendada kontrolli, efektiivsust ja mugavust elektriseadmete juhtimisel ja jälgimisel.

 • Ümberlüliti võimaldab käsitsi muuta elektrisüsteemi toiteallikat. Ümberlülitit kasutatakse tavaliselt selleks, et ühendada elektriseadmeid erinevatele toiteallikatele või lülituda ühest elektrisüsteemi osast teise, näiteks varutoiteallikale.

 • Kontaktor on elektromehaaniline seade, mis on ette nähtud elektrisüsteemides elektriseadmete sisse- ja väljalülitamiseks. Kontaktorid on mõeldud käitlema suuri voolusid ja neid kasutatakse, et ühendada või katkestada elektriseadmeid, nagu mootorid, valgustus, kütteseadmed jne.

 • Ja palju, palju muud...

Elektrikilbi enda maksumus sõltub sellesse kuuluvate komponentide arvust. Kilbi kokkupanek toimub meie töökojas. Oleme alati valmis muudatusi tegema kokkupanekuprotsessi käigus, kui klient seda soovib. Kilbi paigaldamine ja ühendamine objektil võtab keskmiselt ühe päeva. Teeme oma töö kiirelt ja täidame kokkulepitud tähtajad.

ABB pealüliti
automaatkaitse lüliti abb
rikkevoolukaitse abb
liigpinge piirik obo
astrokell
aegrelee
impulsrelee
pingerelee
nutirelee shelly
abb ümberlüliti
abb kontaktor magnetkäiviti
valge

Elektrikilbi korpus on samuti väga oluline valik.

 • Metall (tavaliselt teras või alumiinium): Metallkesta kasutatakse sageli raskemates tööstuslikes rakendustes või kohtades, kus on vajadus tugevuse ja vastupidavuse järele. Metallkorpused võivad pakkuda kaitset ka elektromagnetiliste häirete eest.

 • Plastik (näiteks polükarbonaat või ABS): Plastikut kasutatakse sageli kergemateks rakendusteks või olukordades, kus on vajalik hea korrosioonikindlus. Plastik on ka kergem ja võib olla odavam kui metall.

 • Roostevaba teras: Roostevaba teras on populaarne valik, eriti keskkondades, kus on vajalik korrosioonikindlus. See on ka vastupidav ja esteetiliselt meeldiv valik.

 • Komposiitmaterjalid: Mõnel juhul võidakse kasutada ka komposiitmaterjale, mis ühendavad endas erinevate materjalide omadused, pakkudes seeläbi optimaalset tugevust ja vastupidavust.

 • Süvistatav elektrikilp: Eelised: Süvistatav kilp on paigaldatud otse seina sisse või sellele pinnale, mis tagab esteetilise välimuse ja vähendab kilbi nähtavust. See võib olla soovitatav ruumides, kus soovitakse minimalistlikku väljanägemist. Kasutusvaldkonnad: Sageli kasutatakse süvistatavaid kilpe siseruumides, näiteks eluruumides, kontorites või muudes kohtades, kus esteetika on oluline.

 • Pinnapealne elektrikilp: Eelised: Pinnapealne kilp on paigaldatud otse seina peale, olles hästi nähtav ja kergesti ligipääsetav. See teeb kilbi paigaldamise ja hooldamise lihtsaks. Kasutusvaldkonnad: Pinnapealseid kilpe kasutatakse sageli tööstusruumides, garaažides, töökodades või muudes kohtades, kus on vaja kiiret juurdepääsu ja lihtsat hooldust.

 • IP (Ingress Protection) kaitseklassi elektrikilbi vastu võimalike välis- ja keskkonnamõjude eest. IP-kaitseklass koosneb kahest numbrist, kus esimene number tähistab kaitset tahkete osakeste (tolmu) vastu ja teine vedelike (vee) vastu. Näiteks, kui öeldakse "IP67" elektrikilbi kohta: Esimene number (6) tähistab kaitset tahkete osakeste, näiteks tolmu, vastu. 6 tähendab, et kilp on täielikult kaitstud tolmu sissepääsu eest ja selle kaitseaste on maksimaalne. Teine number (7) tähistab kaitset vedelike, eriti vee, vastu. 7 tähendab, et kilp suudab taluda ajutist vette sukeldamist, näiteks lühiajalist vihma või pritsmete sattumist. Üldiselt mida kõrgem on IP-klass, seda tugevam on elektrikilbi kaitse tolmu ja vee vastu. Oluline on täpsustada, millist IP-kaitseklassi vajate vastavalt konkreetsele kasutusalale ja tingimustele.

metallkilp
plastik kilp
Roostevaba kilp
plastik kilp
süvistatav elektrikilp
pinnapealne elektri kilp
IP kaitseklass
väline elektrikilp müük pinnapealne süvistatav elektrikilp

Näidis: 

- Pinnapealne plastik kilp 24 moodulit. 

- Pealüliti

- Liigpingepiirik

- 3p Rikkevoolukaitse

- 2tk 3 faasilist automaadi

- 10tk 1 faasilist automaadi

- kulumaterjalid

- markeering

- kleepsud

Selle kilbi hind 300 eur (KMga) 

Kilbi kokkupaneku ja skeemi koostamise hind võib varieeruda sõltuvalt mitmest tegurist, sealhulgas kilbi suurusest, keerukusest, kasutatavatest materjalidest ning töö intensiivsusest. 

Hind võib olla kõrgem või madalam sõltuvalt täpsetest nõuetest ja töömahust. 

bottom of page